Členové iniciativy Naše Malešice

Kontaktní členové:

Tomáš Klouček
tel.: 603 426 895
tomas.kloucek@natura-praha.org
Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel.: 606 654 239
david@mad-arch.com
Ing. Milan Maršálek
tel.: 732 527 171
mmarsalek@natura-praha.org
Ing. Radek Borovička
tel.: 602 224 782
radek.borovicka@natura-praha.org

Další členové:

Mgr. Karolína Vránková

Mgr. Lenka Vaculová

Ing. Hana Krouská

Bc. Valerie Štylerová

Ing. Jitka Kloučková

Aleš Kočvara

Ing. Ondřej Krouský

Bc. Pavlína Žatecká

Bc. Magdalena Kloučková

Kateřina Kloučková

Martin Provazník

Bc. Anna Vrbatová

Hana Škopová