Výstavba tramvajové trati do Malešic?

Výsledek ankety

Výsledky ankety zde budou uveřejněny v průběhu středy 1.8.2018.

Anketní otázka: Jaký je Váš názor na zavedení tramvají do Malešic?

ANO - Spatřuji v zavedení tramvají do Malešic příležitost pro modernizaci čtvrti

NE - Vnímám tramvaj jako významnou negativní změnu pro sídliště

  • Celkem hlasujících: 605 (počet hlasů), tj. 100 %
  • Hlasujících pro variantu ANO: 276 (počet hlasů), tj. 45,6 %
  • Hlasujících pro variantu NE: 329 (počet hlasů), tj. 54,4 %

Děkujeme všem, kdo jste se ve dnech 21.6. – 31.7. zúčastnili námi pořádané ankety k tématu možného zavedení tramvají do Malešic. K výsledkům ještě napíšeme nějaký další komentář, jsme hlavně rádi, že se rozproudila (po většinou) seriózní diskuze, která ukázala klady i zápory vlastního provozu tramvají. Konkrétní situaci v Malešicích, a to tvrdíme od začátku, bude možné seriózně a komplexně hodnostit až nad celkovým projektem. Další informace zjišťujeme a s Malešicemi, se samozřejmě podělíme!

Téma: Po letech odkladů uvažuje Praha o tramvaji na Počernické

Na jednání Zastupitelstva Hlavního města Prahy byla letos na jaře po letech odkladů opět oprášena myšlenka zavedení tramvaje na Počernickou ulici. Detaily projektu v současné době ještě nejsou známé, ale již jen zmínka o tramvaji podnítila poměrně žhavou diskuzi na sociálních sítích i u půllitrů čepovaného piva v místních hospůdkách. Jsme přesvědčeni, že se má vést široká debata, zohledňující všechny faktory, ovšem nad projektem a s jasně pojmenovanými nevýhodami i pozitivy celého záměru.  

A proto, vzhledem k započaté živelné diskuzi, uveřejňujeme malou anketu (doplněnou názorem dvou místních občanů). Podobná anketa by sama o sobě v žádném případě neměla o podobném záměru rozhodovat. Je pouze sondou „veřejné nálady“ a třeba přispěje k začátku seriózního dialogu, který by mělo vést město a investor s občany a místní radnicí. Tak aby v případě (ne)realizace byly do budoucna odladěny nedostatky či vyvrácena mylná tvrzení, která kolují mezi lidmi.

Názor PRO

Rozhodnutí o podobně zásadních projektech má být především na odbornících na dopravu a územní plánování. Nezbytné je zohlednění v kontextu celého města, kterého zpravidla není běžný občan schopen. Je velmi složité podobné dopravní stavby plánovat a když už se záměr podaří přivést na práh realizace, tak by rozhodnutí nemělo být svěřeno do rukou nekvalifikovaného referenda. Tramvaj na Počernické byla navržena několik desetiletí zpět, sídliště se zahušťuje a potřeba dopravy narůstá. Rozhodně ne naopak! A navíc přitom došlo současně k redukci četnosti autobusů, co zde jezdí. Nepochopitelné a nepříjemné! Přestup na Želivského se také mírně zkomplikoval a cesta do centra je zbytečně složitá. Zejména třeba pro maminky s kočárky. Noční tramvaj by lidé určitě také uvítali. Co se týče hluku na Počernické, tak tam je hluk už nyní a dobře postavená tramvajová trať s rozumně navrženou provozní rychlostí ho nemůže razantně zvýšit. Ne tak, aby to převážilo pozitiva celého projektu. Ostatně tu od toho máme hlukové limity, které musí každá stavba dodržet. Pojďme být trochu velkorysejší a nebraňme se pokroku.

Ing. arch. Tomáš Podrázský, Praha-Malešice

Názor PROTI

U projektu zavedení tramvaje do Malešic na Počernickou shledávám řadu negativ, které rozhodně nepřispějí pohodě místních obyvatel a rázu klidného pražského sídliště. Praha se celkově potýká s nedostatkem parkovacích míst a ani Malešice v tomto nejsou žádnou výjimkou. V případě zavedení tramvají je třeba počítat s tím, že zastávka o délce 65 metrů je místo pro nejméně 10 aut. Jen při třech zastávkách v obou směrech se bavíme o ztrátě minimálně 60 parkovacích míst. Dalším aspekt je vysoká hlučnost, která naruší faktor pohody v nejcitelnějších večerních a nočních hodinách. V případě tramvají se bavíme o hodnotě okolo 70–75 dB, což je pro srovnání srovnatelná hluková zátěž jako hluk u pokladen obchodního centra. O prašnosti dle provedení dráhy (pokud by se jednalo o štěrkovou trať bez zeleného pásu) nemluvě. S tím v neposlední řadě souvisí případná ztráta zeleně, které si v Malešicích tak moc ceníme! Proto v případě úvah o zřízení tramvají bych raději zvážil zavedení elektrobusy, které sníží emisní dopad, ale nejsou tolik hlučné.

Michal Voska, DiS., Praha-Malešice

Anketa:

O čem se hlasovalo: Jaký je Váš názor na zavedení tramvají do Malešic?

Spatřuji v zavedení tramvají do Malešic příležitost pro modernizaci čtvrti
Vnímám tramvaj jako významnou negativní změnu pro sídliště

Hlasovat šlo pouze jedenkrát. Hlasování bylo možné do 31. 7. 2018. 

Další informace (odkazy na vybrané publikované zprávy):

Děkujeme za Váš názor! Připomínáme, že pokud dojde záměr k realizaci, tak podléhá tzv. zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a vyjádřit se k záměru bude moci každý občan! Situaci sledujeme a včas všechny na možnost připomínkování upozorníme!