10 Zastavení naučné stezky

Naučná stezka svojí nenáročnou trasou prochází pražskou čtvrtí Malešice. Na trase dlouhé asi 4 km je umístěno celkem 10 naučných panelů a řada enviromentálních atrakcí. Vše si můžete zobrazit v interaktivní mapě.

Mapa stezky se zobrazenými zastaveními a pozoruhodnostmi

Přehled jednotlivých zastavení na trase

1. Plaňanská

1 „PLAŇANSKÁ“

Kde: Sídliště Malešice, Počernická ul., zast. MHD
Text: stručné informace o naučné stezce + velká mapa trasy
Text: Malešice – úvodní seznámení s městkou čtvrtí
Hádanka: první autobusová linka č. 115 přijela do Malešic?
Atrakce: otočná skládačka tří historických fotografií


2. U zdi

2 „U ZDI“

Kde: vstup do Malešického parku z Káranské ulice
Text: Malešický park + Malešická zeď
Text: stručné představení realizátorů
Hádanka: z jakého materiálu byla postavena původní Malešická zeď?
Atrakce: obrázek vstupu do Malešického parku před rekonstrukcí – najdi 10 rozdílů


3. V parku

3 „MALEŠICKÝ PARK“

Kde: horní pasáž Malešického parku
Text: Sídliště Malešice
Text: Malešická panelstory – budování jednoho z nejstarších sídlišť v Praze
Hádanka: který materiál se nepoužívá při výrobě panelů?
Atrakce: pohledové panorama


4. V pískovně

4 „V PÍSKOVNĚ“

Kde: vstup do Malešického lesa u Sportcentra Hektor
Text: živočichové a květiny ve městě
Text: bývalá pískovna a její historický původ
Hádanka: co je to svižník?
Atrakce: zajíc malešický – dřevěný zajíc o velikosti dítěte s otvorem v obličeji (určeno k vyfocení se)


5. Malešický lesík

5 „MALEŠICKÝ LESÍK“

Kde: v Malešickém lese (spodní cesta nedaleko železniční trati)
Text: Město a les + Pražské lesy
Text: Malešický lesík
Hádanka: šišky jakého z našich stromů se po dozrání rozpadají?
Atrakce: určování ptačích budek – pro který druh je určen který typ budky (pro šoupálky)


6. U sv. Josefa

6 „U SVATÉHO JOSEFA“

Kde: místo původních základů kostela sv. Josefa (Bakalářská ul.)
Text: kostel svatého Josefa – historie nikdy nedostavěného svatostánku a jeho model
Text: domov pro seniory Malešice a jeho architektonická hodnota
Hádanka: kostel sv. Josefa byl oltářem natočen ke které světové straně?
Atrakce: kovový hlavolam v životní velikosti
Atrakce: hmyzí hotel – ukázka možností vytvoření podmínek pro život hmyzu na městských zahradách


7. U kapličky

7 „U KAPLIČKY“

Kde: u zahrádkářské kolonie (ul. Na univerzitním statku x Rektorská)
Text: Výklenková kaplička a Milíčova motlitebna v ul. Rektorská
Text: bitva u Štěrbohol
Hádanka: co to byla předovka?
Atrakce: výklenková kaplička – náhled na imitaci vyobrazení původní malby této památky


8. U trati

8 „U TRATI“

Kde: ul. Vydrova x Strnadova
Text: železniční viadukt a trať vedoucí z nákladového nádraží
Text: Jiráskova vila a botanická zahrada Malešice
Hádanka: co se dříve pěstovalo na svazích okolo Malešic?
Atrakce: interaktivní vláčky – bludiště na pružině, určené pro více hráčů na jednou


9. Malešické náměstí

9 „MALEŠICKÉ NÁMĚSTÍ“

Kde: na Malešickém náměstí u kaple sv. Václava
Text: historie Malešic
Text: Malešický zámek
Hádanka: který objekt dříve býval ve vsi Malešice?
Atrakce: dřevěné oblouky – určování historických stavebních slohů


10. Oáza

10 „OÁZA“

Kde: u zastávky bus Sídliště Malešice směr Želivského (ul. Počernická)
Text: život na sídlišti v době minulého století – kultura, sport a jiné
Text: zboží a služby v době minulého století – srovnání s dnešní dobou, historické značky
Hádanka: kdy se začal prodávat první československý barevný televizor?
Atrakce: tři „kola štěstí“ – nákup v dobových obchodech za dobové ceny let minulých