Partnerské organizace a zastoupení

01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
Tomáš Klouček
tel.: 603 426 895
Rektorská 22/39 (sídlo spolku)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org
EkoCentrum vDomě
Ing. Milan Maršálek
tel.: 732 527 171
Rektorská 22/39 (adresa kanceláře)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.natura-praha.org/ekocentrum
GINKGO – oddíl Mladý ochránců přírody
Ing. Radek Borovička
tel.: 602 224 782
Nad Úžlabinou 18/444 (adresa klubovny)
Praha 10 – Malešice
108 00
www.ginkgo-praha.org
Studio M.A.D
Ing. arch. MgA. David Mateásko
tel.: 606 654 239
Korunní 108a/2569 (adresa ateliéru)
Praha 10 – Vinohrady
101 00
www.mad-arch.com

Dále spolupracujeme

 • Společně pro Desítku – neformální sdružení nevládních organizací a jednotlivců angažujících se ve prospěch komunitního života Prahy 10
 • KALOKAGATHIA PRAHA – sportovní spolek nadšenců pořádající za naší spolupráce místní turnaje pro veřejnost (plážový volejbal, stolní tenis). Na odkazu nabídka na pravidelný celoroční volejbal pro amatérskou veřejnost v Sokolovně Malešice (čtvrtek odpoledne)!
 • Milíčova kaple – Ochranovský sbor při ČCE – církevní sbor, který získal do svého vlastnictví Milíčovu kapli a realizuje její aktuální rekonstrukci a budoucí přístavbu. Čile ve Starých Malešicích spolupracujeme, akce pro veřejnost (dětské pohádky, hudební koncerty aj.) běží! A v neděli možno přijít samozřejmě na mši.
 • Malešice v pohybu – v roce 2016 vzniklý spolek, sdružující několik aktivních sousedů z oblasti Sídliště Malešice a pořádající některé dnes již tradiční, ale i nové místní akce: Lampionový průvod, Malešický pohár pro děti na kolech, Masopust, hudební festival Malešičák atd.
 • Centrum PARAPLE – víte, že celorepublikové známé pracoviště s klienty-vozíčkáři sídlí v Malešicích? Od roku 2017 se pravidelně otevírá veřejnosti s projektem komunitně-sociálních akcí. Je zde možné také navštívit kavárnu nebo se zapojit jako dobrovolník do některých aktivit střediska!
 • Jablíčkov – rodinné centrum ze Strašnic, které od února 2018 přesídlilo do nových prostor v Bytovém domě (býv. Penzionu) Malešice v Plaňanské ulici, těšíme se na spolupráci!
 • Malešice pro lepší život – místní spolek, který se dlouhodobě zabývá řešením problémů občanů Starých Malešic spojených s kvalitou života a životního prostředí.
 • NE překladišti Malešice! – stránka ke stejnojmené petici a další informace proti výstavbě záměru kontejnerového Terminálu Malešice
 • Kaple Rektorská – místní spolek, který v minulosti zahájil diskuzi k záchraně Milíčovy kaple v Malešicích. Nyní pořádá některé další akce s cílem posílení kulturního života, zejména v Malešicích, ale i jinde na Praze 10.
 • Malešická zeď – místní iniciativa, která v letech 2011 – 2013 úspěšně usilovala a zrealizovala obnovení „Malešické zdi“ u vstupu do Malešického parku.
 • Pionýr Praha 10 – pravidelní pořadatelé Dne dětí v Malešickém parku a dalších akcí na Praze 10.
 • ZŠ Nad Vodovodem 460 – s touto ZŠ nás pojí mnohaleté pouto, neboť je hlavní spádovou školou pro náš oddíl Ginkgo, který zde funguje i v rámci nabídky školních kroužků. Členy oddílu bylo historicky již několik stovek malešických dětí.
 • Komunitní centrum Kruh – komunitní cetrum, které od roku 2006 působí při ZŠ Hostýnská v Praze 10, na které v současné době probíhá projekt „přeměna základní školy na školu komunitní“.
 • Střední odborná škola Jarov, pracviště Pod Táborem – Malešice nejsou jen Prahou 10, ale také částí katastru spadají pod MČ Praha 9. A je to krásný kus Malešic i se školní Botanickou zahradou Malešice!
 • Městská knihovna v Praze – pobočka Malešice – na podzim roku 2018 byla v Bytovém domě otevřena zbrusu nová pobočka Městské knihovny. Kromě knih je v ní také klubovna pro pořádání akcí pro veřejnost a program již běží!
 • Lukáš Michovský – webmaster
 • Jana Stachová – fotografka – portréty, fotografie, kalendáře
 • Michal Voska – novinář, reportér, cestovatel

Všem děkujeme za jejich otevřenost, ochotu, obětavost a vlastní nasazení při vzájemné spolupráci pro společný cíl: Malešice krásnější, otevřenější a aktivnější – pro sousedy i přespolní.