Soutěžní kvíz

Zodpovězte správně na tyto otázky a zúčastněte se slosování o hodnotné ceny.

V tuto chvíli správně odpovědělo 7 soutěžících.

Chcete to zkusit? Přečtěte si soutěžní podmínky.