Poznáváme Malešice

Výtvarná soutěž pro mateřské a základní školy v roce 2014

Aktuality

Novinky – nemělo by Vám uniknout

Projekt Poznáváme Malešice je úspěšně za námi! Máme schválenu závěrečnou zprávu i vyúčtování tohoto projekt v LEVELU 1 od Nadace O2.

Vše o soutěži, fotografie z realizace projektu a jeho současný stav naleznete přímo na samostatné stránce Nadace O2, která mapuje snažení našeho týmu.

Výsledky soutěže

Všem vítězům blahopřejeme a děkujeme i ostatním dětem za účast v soutěži. Celkem se soutěže zúčastnilo 38 soutěžících, z toho 31 dětí z MŠ a 7 žáků ZŠ. Dále velmi děkujeme paním ředitelkám a učitelkám zapojených škol za spolupráci. Dík také patří starším členům naší iniciativy za morální podporu a podněty při organizaci projektu.

Kategorie mateřské školy:

 1. Emma Dočkalová (MŠ Hřibská)
 2. Berta Kolářová (MŠ Hřibská)
 3. Jakub Vidlák (MŠ Troilova)
 4. Amálie Gallatová (MŠ Útulná)
 5. Jonáš Glaser (MŠ Hřibská)
 6. Tereza Vandová (MŠ Hřibská)

Kategorie základní školy – 1. stupeň

 1. José Miguel (ZŠ Nad Vodovodem)
 2. Markéta Mudrová (ZŠ Nad Vodovodem)
 3. Adéla Wenzelová (ZŠ Nad Vodovodem)

Kategorie základní školy – 2. stupeň

1.-3. místo neuděleno. Starší žáci se nezúčastnili, což je škoda, pokusíme se tuto kategorii v budoucnu oslovit jiným způsobem. Porota soutěže rozhodla o přesunu cen mezi 5.-6. místo dětí z MŠ, kde byl celkově vyšší počet soutěžících.

V následujícím období chceme uskutečnit výstavu dětských prací, první již proběhla v rámci slavnostního vyhlášení, při akci Den Země v Malešicích.

Porota soutěže

Členové poroty – organizační tým

 1. Vojta Mašek, hlavní organizátor projektu
 2. Eliška Surmová, realizátorka projektu, studentka estetické výchovy

Členové poroty – externí zástupci

 1. MgA. Mária Uhrinová, předsedkyně spolku Kaple Rektorská, divadelnice
 2. pan Marko Čermák, kreslíř (z rodiných důvodů se neúčastnil finálního hodnocení)

Pravidla

Téma výtvarné soutěže

Téma soutěže zní „poznáváme Malešice“. Úkolem soutěžících je nakreslit své oblíbené, či jiné místo z Malešic, ke kterému máte kladný vztah, máte ho rádi a chcete ho prostřednictvím obrázku ukázat ostatním.

Formát a technika

Účastníci mohou své díla ztvárnit pomocí jakékoliv výtvarné metody. Musí se však jednat o původní autorské dílo soutěžícího. Podmínkou je dodržení formátu A3. Do soutěže lze přihlásit pouze jeden obrázek za jednu osobu – soutěžícího. Soutěžní obrázek musí být z druhé strany označen plným jménem soutěžícího, názvem MŠ či ZŠ, třídou, soutěžní kategorií a názvem místa, které obrázek vyobrazuje.

Soutěžní kategorie a účastníci

Soutěž je rozdělena celkem do 3 kategorií:

 1. Mateřské školy
 2. Základní školy – 1. stupeň
 3. Základní školy – 2. stupeň

Zúčastnit soutěže se mohou děti a žáci, kteří mají bydliště nebo navštěvují základní a mateřské školy v Praze 10 – Malešicích a jejich okolí. Organizátor osloví spádové MŠ a ZŠ. Účast v soutěži je zcela dobrovolná.

Trvání soutěže

Soutěž probíhá od 6. 3. 2014 do 18.4. 2014.

Způsob odevzdání a hodnocení

Díla je potřeba odevzdat nejpozději do 18.4. 2014 třídním učitelům/vycho­vatelkám/rodi­čům – kteří se domluví s pořadatelem na předání, které musí proběhnout nejpozději dne 22.4. 2014 do 16 hodin. Obrázky budou hodnoceny vícečlennou odbornou porotou, kterou jmenuje pořadatel soutěže z řad oslovených členů občanských iniciativ působících na Praze 10 – Malešicích a z řad organizátorů.

Vyhlášení výsledků a ocenění výherců

Vyhlášení výsledků a předání odměn proběhne dne 26. 4. 2014 ve 13 hodin v rámci tradiční akce Den Země v Malešicích, konané v Malešickém parku na Praze 10.

Odměnu obdrží celkem 9 soutěžících, tj. vždy na 1. – 3. místě v každé z kategorii. Účast soutěžících, jejich rodičů a kamarádů na této akci velmi vítáme. Na odměnu výhercům nevzniká žádný právní nárok.

Organizátor a kontakt

Realizační tým

Realizátorem soutěže je dobrovolná skupina mládeže, spolupracující s naší dobrovolnou iniciativou Naše Malešice.

Kontaktní osoba
Vojtěch Mašek
tel.: 736 454 826
email: vojta.masek@natura-praha.org

Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace O2 (dříve Telefónica) ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.