MALEŠICKÁ KRONIKA

Pět let příprav publikace MALEŠICKÁ KRONIKA

Od roku 2020 průběžně připravujeme publikaci věnovanou naší domovské čtvrti Malešicím – MALEŠICKOU KRONIKU. Její vydání chystáme v roce 2024. Bude to kniha o moderní historii Malešic – tedy především o proměně vesnice za Prahou na městskou čtvrť. Hlavní částí jsou námi zachycené vzpomínky obyvatel. Nejstarší pamětníci si tu jako děti hráli na strništích a jezdili na povozech. Vzpomínají na spolkové aktivity a život v sousedské komunitě. Další starousedlíci vypráví, jak vznikalo Sídliště Malešice a jaký byl život v něm. Vzpomínky doplní statě o pamětihodnostech Malešic jako je zdejší středověká tvrz, domov seniorů od architektů Miluniće a Línka či sochy v ulicích. MALEŠICKÁ KRONIKA je tedy kniha o Malešicích, ale i o obecnějších tématech jako je urbanizace, proměna periferie i životního stylu v posledních 100 letech.

 

Podpořte MALEŠICKOU KRONIKU

Transparentní účet pro dobrovolné příspěvky na MALEŠICKOU KRONIKU ve FIO: 2002034561/2010.

 

 

Děkujeme za podporu!

Zapojte se společně s námi

Chtěli byste psát spolu s námi kroniku Malešic? Zavzpomínat?

Pamatujete si, když místo sídliště byla pole a místo parku zahradnictví?

Stěhovali jste se do nového bytu na sídlišti?

Nebo vaši rodiče zažili, když se tu otevřela první samoobsluha?

Chodili jste tu do školy?

Nebo máte na Malešice úplně jiné vzpomínky a řeknete nám je?

Ozvěte se na mail tomas.kloucek@na­tura-praha.org nebo telefon 603426895 (Tomáš Klouček).

 

Na co se můžete těšit

MALEŠICKÁ KRONIKA vznikala ve skutečnosti ještě déle, v podstatě od vzniku naší iniciativy Naše Malešice v roce 2011. Prostřed­nictvím komunitních výzev a realizací výstav historických fotografií v letech 2011, 2015 a 2019 se nám povedlo získat rozsáhlý fotografický materiál od zdejších starousedlíků. V roce 2013 jsme otevřeli místní naučnou stezku sv. Josefa v Malešicích. Díky po čtyři roky se opakující dotaci městské části Praha 10 a nadšení našich spolupracovnic jsme uskutečnili rozhovory s pamětníky. To vše je nyní už téměř zpracováno, kompletujeme texty, doplňujeme chybějící údaje. V průběhu několika let jsme vydali pod hlavičkou „Edice Naše Malešice“ tematickou řadu populárně-naučných letáků a pohlednic o malešických památkách, přírodě i kulturních bodech. Na toto všechno vše navazujeme samotnou publikací. Realizováno bylo v letech 2020 – 2023 přes 20 rozhovorů s místními starousedlíky i několika bývalými místními občany všech generací. Vybrané rozhovory budou hlavní částí publikace. Z ostatních rozhovorů čerpáme pro historickou mapu a ověření dobových skutečností. Děkujeme za spolupráci všem sousedkám a sousedům, kteří se uvolili dělat rozhovor či poskytli obrazové a další pamětní materiály.

 

Autorský kolektiv

Knihu vytváří členové dobrovolné iniciativy Naše Malešice, kde se nám naštěstí sešla řada potřebných profesí – architekt, grafička, novinářka, studentka žurnalistiky, dramatička, technický redaktor, majitel účetní firmy, pracovník ekocentra a další. Je to tedy dobrovolnická aktivita, ale naše pestré pracovní zkušenosti nám pomáhají ji zvládnout na profesionální úrovni. Na samotných textech se podílejí jak členové naší iniciativy, tak přizvaní odborníci stojící mimo naši iniciativu: například historik umění Tomáš Řepa nebo studentka kulturní antropologie Jana Bučková. Hlavní editorkou publikace je místní rodačka a novinářka Karolína Vránková.

 

Připravili jsme již tyto související akce pro veřejnost

Historie Malešic 2023
Den architektury 2023
Den architektury 2022
Zmizelé Malešice 2017

 

Za finanční podporu publikace MALEŠICKÁ KRONIKA děkujeme

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy. Přípravu publikace podpořila MČ Praha 10. Za významný dar k podpoře aktivit naší iniciativy děkujeme společnosti EUC Klinika Praha a.s.. Nesmírně si vážíme všech individuálních darů na transparentním účtu – děkujeme všem dárkyním a dárcům!